Vendor leasing

Vendor Lease Content

Vendor leasing is een op leasing gebaseerde financieringstechniek waarmee u als leverancier van uitrustingsgoederen – fabrikant, invoerder of verdeler – uw klanten oplossingen kunt aanbieden voor het gebruik van uitrustingsgoederen tegen periodieke betaling. De oplossingen omvatten zowel de goederen zelf als de financiering ervan.

Kies voor vendor leasing als u ...

 • Uw omzet wilt verhogen door uw klanten een extra service aan te bieden.
 • Uw thesaurie wilt vrijmaken en tegelijkertijd een all-inleasingformule wilt aanbieden.
 • Wilt profiteren van de ervaring van Belfius Lease op het vlak van financieringen.

Drie formules

Samenwerkingsovereenkomsten

 • Als leverancier sluit u een samenwerkingsovereenkomst met Belfius Lease.
 • De leasing- of huurovereenkomsten worden rechtstreeks afgesloten tussen uw klant/de eindgebruiker en Belfius Lease.

Sale-and-Lease-Back of Rent-Back

 • Als leverancier ondertekent u een leasing- of huurovereenkomst met Belfius Lease.
 • U onderverhuurt op uw beurt aan uw klant/de eindgebruiker het materiaal dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.
 • Belfius Lease neemt het kredietrisico op zich, zowel ten aanzien van u als van de huurder/eindgebruiker.

Afstand van schuldvordering, gekoppeld aan de verkoop van het materieel

 • Als leverancier ondertekent u met uw klant/de eindgebruiker een huurovereenkomst die hij wil herfinancieren bij Belfius Lease.
 • Die herfinanciering omvat de afstand aan Belfius Lease van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de verkoop aan Belfius Lease van het materiaal dat het voorwerp vormt van de huurovereenkomst.
 • Die afstand wordt doorgaans betekend aan de klant/huurder, waarbij Belfius Lease de contractuele huur factureert en zich rechtstreeks bezighoudt met de inning ervan bij uw klant.
 • In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan Belfius Lease u een mandaat verlenen als leverancier, waardoor u de huur kunt factureren en ze kunt innen bij uw klant/de eindgebruiker.

Uw voordelen

 • U biedt uw klanten een extra service.
 • U verhoogt uw omzet.
 • U bindt uw klanten op lange termijn.
 • Uw kredietrisico is gegarandeerd ingedekt.
 • U kunt de huurovereenkomsten aanpassen aan de behoeften van uw klanten, ook tijdens de looptijd.
 • U krijgt advies van financieringsspecialisten.
 • Belfius Lease kan in uw plaats de verhuur aan uw klanten factureren en de betaling ervan opvolgen.

Interesse?

Neem contact op met Belfius Lease of maak een afspraak met uw contactpersoon in uw Belfius-kantoor.

Kaderovereenkomst

Wilt u meerdere investeringen via een leasingformule financieren? Sluit er dan een kaderovereenkomst over, en geniet tal van voordelen.

Meer info